es6 (JavaScript)

  1. Въведение.
  2. Оператори в JavaScript
  3. Вземане на решения
  4. Повторения (Цикли)
  5. Методи за работа в низове. Свойства на низ.
  6. Задачи JS