Задачи (условен оператор)

Задача 1. Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата трицифрено число n. Програмата проверява дали произведението от цифрите му е трицифрено число. Ако произведението е трицифрено число, да извежда „да“ и разликата между произведението и сбора на цифрите му. В противен случай извежда „не“ и произведението от цифрите му.

Задача 2. Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата три реални числа a, b и c. Програмата проверява дали съществува триъгълник със страни a, b и c. Ако съществува, да изчислява и извежда лицето му. В противен случай, да извежда подходящо съобщение.
Упътване: лице на триъгълник по дадени трите му страни:
S = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)), p = (a+b+c)/2

Задача 3. Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата три реални числа a, b и c. Програмата проверява дали съществува триъгълник със страни a, b и c. Ако съществува, да определя и извежда неговия тип (рвностранен, равнобедрен, разностранен, правоъгълен).

Задача 4. Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата трицифрено число n. Програмата проверява дали цифрите му са различни. Ако са различни, извежда „да“ и произведението от първата и третата цифра. В противен случай извежда „не“ и числото изписано в обратен ред на цифрите му.